Parklek

 

Parklek i Stenebergsparken
 

Parkleken startade för att aktivera ungdomar och skapa aktiviteter för barn i närområdet.

Unga Örnar Bomhus / Fritidsgården Brynjan anordnade åter igen detta i år med stöd av Gävle Kommun.

 

Parklek i Stenebergsparken innebär att de finns ledare på plats som möter barn, ungdomar och vuxna. Det kommer att finnas till gång till olika lekredskap, spel och ledare som kan aktivera barnen.

Parklekens ledare är på plats - inspirerar och leker. Man kan inte överlåta sitt ansvar på dessa ledare- Barnen deltar under föräldrars ansvar. Parkleken är gratis.

 

Vi kommer att jobba utifrån Unga Örnars enkla tanke - Rätt Att Ha kul!

Tillsammans med de som deltar kommer vi forma och sätta fart på parken dagtid.

 

2015
28 juni-2 juli 11-16.00
5 juli-9 juli 11-16.00
12 juli-16 juli 11-16.00

 

Gratis tillsammans med andra barn och vuxna!
Invigning den 28 juni kl. 12.00

 

Alla är varmt välkomna!