Unga Örnar

 

Om Unga Örnar

Unga Örnar finns där medlemmarna finns. I det lokala samhället. I en sliten källarlokal i Stockholm eller i kommunens största fritidsgård i Luleå. Vår dröm om framtiden är ett samhälle där alla barn och unga har rätt till en kul och meningsfull fritid. Både i Sverige och i resten av världen. Unga Örnar har nämligen vänner i många olika länder. Tillsammans arbetar vi för barns rättigheter.

Man kan alltså säga att Unga Örnar står på tre ben: gruppaktiviteter i stan, i förorten eller i byn, barnpolitik/barnrättigheter samt vår internationella verksamhet.

Alla som är med får också bestämma vad vi ska göra. Vi tror att det får barn och unga att växa och ta ansvar. Att bli självständiga och medvetna. På så sätt får de kraft att förändra. Målet med vår verksamhet är alltid att göra barn och ungas vardag och verklighet bättre.

 

Historia

Unga Örnar startade sjunde november 1931. SSU (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund) genomförde en kongress det året och beslutade att starta en barn- och ungdomsorganisation. Organisationen fick namnet Unga Örnar.

Men historien om Unga Örnar börjar egentligen långt tidigare. Redan i slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. På den tiden var skillnaderna mellan fattig och rik mycket större än i dag. Samtidigt var det nästan bara kyrkan som ordnade verksamheter för barn. Det här var två anledningar till att arbetarrörelsen startade aktiviteter för barn och ungdom.

Idag är Unga Örnar fortfarande en stark röst för barn och ungdomar. Men idag är vi en självständig del av arbetarrörelsen.  Örnförbundet valde nämligen att lämna SSU redan 1933 . Efter det har Unga Örnar inte varit partipolitiskt på samma sätt som SSU eller andra politiska ungdomsförbund. Vi kallar oss i stället för en verksamhetsorganisation.

Det viktigaste för oss är det vi gör ute i de olika avdelningarna. Samtidigt som vi gör roliga saker jobbar vi också med barnpolitiska frågor. Allt vi gör bygger på arbetarrörelsens värderingar och FNs konvention om barns rättigheter.

 

FN's barnkonvention

Hela Unga Örnars verksamhet vilar på FN´s konvention om barns rättigheter - barnkonventionen. Barnkonventionen är en överenskommelse om de rättigheter barn i hela världen har. Sverige var ett av de första länderna i världen som 1990 godkände konventionen. I och med det lovade Sverige att följa konventionen helt och hållet. Den svenska riksdagen beslutade att när åtgärder vidtas som rör barn, så ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Till höger ser du de fyra huvudprinciper (artiklar) som anses vara de viktigaste punkterna som ska genomsyra allt.

Hela barnkonventionen hittar du här:   Unga Örnars förenklade version av Barnkonventionen